Eerste interactieve platform voor de preventie en hulp voor gokverslaafden. ADICTEL is een LABEL
Gebruiksvoorwaarden van de website Adictel
Door het gebruik van de ADICTEL site gaat u akkoord met voorwaarden voor het gebruik en navigatie hieronder omschreven.


1. Vertrouwelijkheid van gegevens

De persoonlijke database vastgesteld bij de registraties op de site ADICTEL is vertrouwelijk. ADICTEL staat ook garant voor de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens (namen, e-mailadressen en wachtwoorden) bij de registratie voor haar diensten (website, programma van beperkingen, discussiefora, blogs, e-mail, online enquêtes). In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, hebben alle gebruikers het recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van zijn/haar gegevens. ADICTEL kan niet instaan voor de privacy of verwijdering van persoonlijke gegevens vrijwillig gepost door de gebruiker in de openbare ruimtes van het forum, blogs, chats, of in de prive berichten. ADICTEL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de ""spam"" gepost door gebruikers van de fora die vrijwillig en spontaan besloten hebben om hun e-mailadres online te publiceren. In overeenstemming met de wet in het Vertrouwen van de digitale economie van 21 juni 2004, gegevens die de identificatie van gebruikers die betrokken zijn bij het creëren van inhoud op de site verhullen (zoals bijvoorbeeld IP-adressen) worden onthouden en bewaard door ADICTEL. Niet-persoonlijke statistische gegevens (bijvoorbeeld het aantal unieke bezoekers, gemiddelde pageviews per gebruiker) worden geanalyseerd door ADICTEL om de gebruikspatronen van de ADICTEL website te analyseren met als doel de redactionele inhoud, de gemeenschap en de informatie voor adverteerders of instituten te verbeteren. De automatische identificatie van Gebruikers staat directe toegang tot discussieforums van ADICTEL toe zonder de gebruikersnaam en wachtwoord voor elke verbinding opnieuw in te voeren dit met behulp van een cookie. Cookies verbonden aan de links in de nieuwsbrief zijn niet overdraagbaar en kunnen alleen het aantal klikken voor elke gebruiker meten. Externe cookies gelinkt aan reclame maken het mogelijk om reclamecampagnes te conditionneren om overmatige herhaling ADICTEL website te vermijden. Er is geen gepersonaliseerde tracking op de ADICTEL website (IP, cookies).

De website www.adictel.com is verklaard aan CNIL met N ° 1446013


2. Het gebruik en de navigatie op de website ADICTEL moeten de wet-en regelgeving respecteren

U bent ervan op de hoogte dat alle wetten en regelgeving van toepassing op het internet. Als zodanig, waneer u de diensten op de site ADICTEL gebruikt en wanneer u op de ADICTEL website surft, is het uw verantwoordelijkheid om alle toepasselijke regels te respecteren, waaronder: • De regels inzake het auteursrecht en industriële eigendom zoals multimedia creaties, software, tekst, artikelen, foto's, handelsmerken, database, foto's van welke aard ook. De vennootschap ADICTEL en in sommige gevallen hun partners, hebben de volledige rechten van intellectuele en industriële eigendom op de inhoud van de ADICTEL website. Als zodanig bent u eraan herinnert alle inzendingen voor het bestaan van rechten kunnen niet worden gewist en alle reproductie, geheel of gedeeltelijk niet-toegestane handelingen vormen inbreuk. Bovendien is het verboden om een kwalitatieve of kwantitatieve extractie uit te voeren in betreffende databases van de website ADICTEL, alsook deze databases te gebruiken in een abnormaal kader. - De regels voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. - De regels van de openbare orde, zoals bijvoorbeeld de regulering van pornografische, racistische of illegale die de integriteit of de gevoeligheid van een andere gebruiker zouden kunnen aantasten of het imago van het merk ADICTEL met het gebruik van berichten, teksten of uitdagende afbeeldingen. - Regels met betrekking tot de eerbiediging van de privacy van de gebruikers die zijn aangesloten op de ADICTEL website of derden. Met betrekking tot deze regel gaat u ermee akkoord dat u op de aangeboden diensten ( zoals fora) geen onrechtmatige, beledigende, vernederende of onterende berichten zal verspreiden die geen verband houden met de gestelde vragen. - De regels voor het recht van de pers. Met betrekking tot deze regels is het uw verantwoordelijkheid zich te onthouden van laster of belediging ten opzichte van een gebruiker, surfer of derden. - De regelgeving met betrekking tot computer/informatica fraude. Als zodanig, gelieve zich te onthouden van het proberen in te breken in een systeem van geautomatiseerde verwerking van gegevens, geheel of gedeeltelijk van de elementen die het bevat. U wordt geïnformeerd dat dergelijke handelingen strafbaar zijn. Meer in het bijzonder in het kader van interactieve diensten, ADICTEL behoudt zich het recht tot onmiddellijk verwijderen van inhoud van welke aard dan ook, met inbegrip van alle berichten, foto's of afbeeldingen die de wetten en reglementen zoals hierboven beschreven overtreden.


3. Links op ADICTEL

Het plaatsen van een hyperlink naar ADICTEL moet voorafgaan zijn door een vergunning goedgekeurd door ADICTEL. U moet dus contact opnemen met onze Webmaster. ADICTEL is niet verantwoordelijk voor de inhoud, informatie, producten en diensten die worden aangeboden op sites die het onderwerp uitmaken van een hyperlink op de site ADICTEL. In het bijzonder, ADICTEL heeft geen verantwoordelijkheid over directe of indirecte schade, zoals verlies van klanten, rechtszaken, commerciële problemen, verlies van het merkimago, verlies van winst, ofwel de kwaliteit en / of specificaties van producten en diensten die verkocht worden door de hyperlink-filialen, ook niet ten aanzien van betalingstransacties op deze sites.


4. Het beheer van wachtwoorden

U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van wachtwoorden die aan u toegewezen zijn voor de toegang tot en de uitvoering van aangeboden diensten op ADICTEL. Het is uw verantwoordelijkheid om de voorzorgs-en veiligheidsmaatregelen uit te voeren om uw paswoord en gebruikersnaam te beschermen. In geval van verlies of diefstal van uw wachtwoord en / of gebruikersnaam, of als u vaststelt dat uw wachtwoord en/of gebruikersnaam ongewenst gebruikt wordt door een onbevoegde derder partij, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen. In dit kader, kan u: • of kiezen voor vervanging van uw wachtwoorden en gebruikersnaam, als er een risico is dat deze worden gebruikt door derden. • of kiezen voor een beveiligde teruggave van uw wachtwoorden en gebruikersnaam. Alleen de medisch directeur ADICTEL is bevoegd om uw wachtwoorden en gebruikersnaam te herstellen, en in een beveiligd kader als gevolg van uw verzoek tot herstellen. U wordt er ook van op de hoogte gebracht, dat indien u gedurende een periode van drie jaar, de diensten die door ADICTEL aangeboden worden in het kader van uw abonnement club ADICTEL niet gebruikt, u er akkoord meegaat dat uw wachtwoorden en gebruikersnaam verwijderd worden. ADICTEL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofd en frauduleus gebruik van uw wachtwoord en uw gebruikersnaam door een derde partij die deze van u heeft gestolen.


5. Beveiliging

U erkent dat, ondanks alle middelen die door het bedrijf ADICTEL aangeboden worden, het internet verzameling is van specifieke technieken die het onmogelijk maken voor ADICTEL om te zorgen voor absolute continuïteit van toegang tot diensten en responstijd, alsook de veiligheid in de transacties van de gegevens. In ieder geval, erkent u dat de informatie en diensten aangeboden op de site ADICTEL: • kan worden opgeschort in geval van overmacht of buiten de controle van ADICTEL of door feiten die niet onder de verantwoordelijkheid van ADICTEL vallen, • fouten kan bevatten van technische of menselijke natuur • kan leiden tot verlies van specifieke data.


6. Garantie

Over het algemeen kan ADICTEL niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie-inhoud en diensten die worden aangeboden op de site ADICTEL, het vennootschap ADICTEL zet alle beschikbare middelen in om zo een kwaliteitsvolle inhoud te bieden aan de internetbezoekers. In alle gevallen kan de verantwoordelijkheid van het vennootschap ADICTEL, één van haar partners of verantwoordelijken enkel aangesproken worden over het gebruik van de informatie en diensten aangeboden op de site en / of uw browsen . U bent verplicht alle wettelijke eisen en regelgeving te respecteren met name de regelgeving vermeld in dit handvest.


7. Algemene Bepalingen

ADICTEL behoudt zich het recht om de bepalingen van dit handvest te wijzigen. Door verder te gaan met het gebruik van de website ADICTEL en met navigeren, accepteert u de wijzigingen die zich voordoen. Dit handvest geeft uitdrukking aan de betrokkenheid van alle partijen, geen enkele algemene of specifieke regel in andere documenten kan worden beschouwd als geïntegreerd in de reikwijdte van de rechten en verplichtingen tussen ADICTEL en de internetgebruikers. Indien een of meer bepalingen van dit handvest ongeldig zouden zijn om welke reden dan ook, de overige bepalingen blijven wel van kracht. In geval van moeilijkheden van interpretatie tussen een van de titels en clausules waarop zij betrekking hebben, zal de kwestie worden verklaard als non-bestaand. Deze voorwaarden worden beheerst door het Frans recht voor inhoudelijke regels en procedurele eisen.