Første interaktive platform for forebyggelse og bistand til ludomaner. ADICTEL er et MæRKE
Generale betingelser for brug af Adictels website
Ved at bruge dette websted accepterer du at overholde ADICTELs betingelser for brug og navigation, som defineret nedenfor.


1. Data Fortrolighed

Den personlige database oprettet på tidspunktet for registreringen på ADICTELs site er fortrolig. ADICTEL garanterer også fortroligheden af personlige data (navn, e-mail-adresser og adgangskoder), indsamlet når du registrerer for dennes ydelser (hjemmeside, begrænsningsprogram, diskussionsfora, blogs, e-mail, online undersøgelser). I overensstemmelse med den franske lov Informatique et Libertés (Lov om Databehandling og frihedsrettigheder) af 6. januar 1978, alle brugere har ret til indsigt og ret til at ændre, rette og slette sine personlige data. ADICTEL kan ikke garantere fortrolighed eller sletning af personoplysninger frivilligt indsendt af brugeren i de offentlige områder af forummet, blogs, chats, eller i private beskeder. ADICTEL kan ikke holdes ansvarlig for ""spam"", der er påført forum brugere, der frivilligt og spontant har besluttet at offentliggøre deres e-mail-adresse online. I overensstemmelse med lovgivningen om tillid til den digitale økonomi af 21. juni 2004, data, som vil gøre det muligt at identificere internetbrugernes vaner (herunder IP-adresser), der er involveret i at skabe indhold på ADICTELs hjemmeside ejes og vedligeholdes af ADICTEL. Ikke-personlige statistiske data (fx antal unikke besøgende, sidevisninger per bruger i gennemsnit) er analyseret af ADICTEL fot at kende brugsmønstre af ADICTEL hjemmeside for at forbedre det redaktionelle indhold og fællesskab og for at informere annoncører, reklame bureauer eller institutionelle annoncører. Den automatiske identifikation af brugere med direkte adgang til ADICTELs diskussionsfora uden at skulle indtaste brugernavn og adgangskode til hver forbindelse kræver etablering af en cookie. Cookies knyttet til links i nyhedsbrevet kan ikke knyttes til navn og kan kun kende antallet af klik for hver bruger. Eksterne cookies linked til reklamer tillader at pakke reklamekampagner for at undgå overdreven gentagelse på ADICTELs hjemmeside. Der er ingen personaliseret tracking på ADICTELs webside (IP, cookies).

Sitet www.adictel.com er registreret ved den franske CNIL under nr. 1446013


2. Brugen og webstedsnavigationen på ADICTELs webside skal overholde love og forskrifter.

ansvarlig for overholdelse af alle gældende regler følgende, herunder: • Reglerne om ophavsret og industriel ejendomsret såsom multimedie kreationer, software, tekst, artikler, fotografier, varemærker, databaser, billeder af enhver art. ADICTEL selskabet og i nogle tilfælde deres partnere, ejer selv de fulde rettigheder til intellektuel og industriel ejendomsret på ADICTELs webstedets indhold. Som sådan, er du mindet om at alle poster for eksistensen af rettigheder kan ikke slettes, og alle reproduktion, hel eller delvis, uautoriseret udgør krænkelser. Hertil kommer, at du er forbudt at udføre et omfattende udtræk, kvalitativt eller kvantitativt, af databaser lagt ud på ADICTELs websted , eller bruge disse databaser i en unormal sammenhæng. - Reglerne for automatiseret behandling af personoplysninger. - Reglerne for den offentlige orden, som for eksempel regulering af pornografisk, racistisk eller ulovligt indhold, som kan skade integriteten eller følsomhed over for en anden bruger eller ADICTELs image gennem udfordrende meddelelser, tekster eller billeder. - Regler vedrørende respekt for privatlivets fred, brugere tilsluttet hjemmesiden ADICTEL eller tredjemand. Som sådan accepterer at du, inden for de interaktive tjenester som udbydes, ikke vil viderebringe budskaber som er injurierende, voldelige, fornærmende, nedsættende, nedværdigende eller ikke er relateret til disse spørgsmål. - Reglerne for retten til pressen. Som sådan er det dit ansvar at afstå fra bagvaskelse eller fornærme nogen, surfer eller tilsluttet tredjemand. - Reglerne om databedrageri. Som sådan skal du afstå fra at forsøge at bryde ind i et system af elektronisk databehandling eller forringe, helt eller delvis de elementer, den indeholder. Du er opmærksom på, at sådanne handlinger er strafbare. Mere specifikt, i forbindelse med interaktive tjenester, forbeholder ADICTEL sig ret til slette straks og uden forudgående varsel ethvert indhold af nogen art overhovedet, herunder eventuelle meddelelser, fotografier eller grafik, der overtræder love og regler i kraft, nemlig forordningerne beskrevet ovenfor.


3. HyperLinks på ADICTEL

Oprettelsen af et hyperlink til ADICTEL kræver forudgående tilladelse fra ADICTEL. Du skal derfor kontakte vores Webmaster. ADICTEL er under ingen omstændigheder ansvarlig for indhold, information, produkter og tjenester, der tilbydes på websteder, der er genstand for et hyperlink fra webstedet ADICTEL. Mere specifikt, ADICTELs ansvar for direkte eller indirekte skader såsom tab af kunder, retssager, kommercielle problemer af enhver art, tab af image, tab af fortjeneste, kan ikke søges hverken i henhold til kvalitet og / eller specifikationer for produkter og tjenesteydelser, der sælges af tilknyttede partnere, eller i forbindelse med betalingstransaktioner foretaget på disse websteder.


4. Håndtering af adgangskoder

Du er ansvarlig for opbevaring af passwords som er tildelt til dig for adgang til og gennemførelse af tjenester, der udbydes med en begrænset adgang på ADICTEL. Det er dit ansvar at følge forsigtigheds-og sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dit password og login. I tilfælde af tab eller tyveri af din adgangskode og / eller login, eller hvis du bliver opmærksom på brugen af din adgangskode og dit login ved en uautoriseret tredjepart, bør du straks kontakte os. Inden for disse rammer, kan du: • Enten bede om udskiftning af dine adgangskoder og login hvis der er en risiko for, at de anvendes af tredjemand, • eller anmode om sikker tilbagegivelse af dine adgangskoder og login. Kun ADICTELs læge direktør er autoriseret til at genoprette dine adgangskoder og login, og inden for en sikker procedure ifølge din anmodning. Du skal også være opmærksom på, at hvis i en periode på tre år, du ikke har brugt de tjenester, der tilbydes af ADICTEL under dit abonnement til ADICTELs klub, accepterer du, at dit abonnement, lige som dine adgangskoder og login, bliver slettet. ADICTEL kan ikke holdes ansvarlig for uautoriseret brug af din adgangskode og dit login af en tredjemand, der ville komme til at stjæle den fra dig.


5. Sikkerhed

Du anerkender, at trods alle de midler, som ADICTEL selskabet gennemfører, internettet indeholder tekniske specifiteter, der gør det umuligt for ADICTEL at sikre fuldstændig kontinuitet i tjenesten adgang og svartider, og i sikkerhed i datatransmission. Under alle omstændigheder, accepterer du, at de informationer og tjenester, der tilbydes på sitet ADICTEL: • kan suspenderes i tilfælde af force majeure eller forhold udenfor ADICTELs vilje eller faktiske omstændigheder der er udenfors ADICTELs ansvar, • kan indeholde tekniske eller menneskelige fejl • kan føre til tab af punktdata.


6. Garantie

Generelt garanterer ADICTEL ikke for fuldstændigheden og nøjagtigheden af information og tjenesters indhold, der tilbydes på sitet ADICTEL, idet ADICTEL selskabet lægger alle tilgængelige ressourcer på plads for at give Internet-brugere et kvalitetsindhold. I alle tilfæde kan ADICTEL selskabets ansvar, eller ansvar af en af dets partnere eller ansatte, ikke søges på grund af din brug af informationer og tjenester, der tilbydes på sitet og / eller din færden på nettet. Du er forpligtet til at overholde alle lovmæssige krav og bestemmelser, navnlig dem, der er nævnt i denne aftale.


7. Almindelige bestemmelser

ADICTEL forbeholder sig ret til at ændre bestemmelserne i den nuværende aftale. Ved fortsat at bruge sitet ADICTEL og ved at browse på sitet, accepterer du de ændringer, der enventuelt er blevet lavet. Den nuværende aftale er et udtryk for alle parternes forpligtelser: Ingen generel eller specifik betingelse medtaget i andre dokumenter kan betragtes som integreret i omfanget af de rettigheder og forpligtelser som eksisterer mellem ADICTEL og internetbrugerne. Hvis en eller flere bestemmelser i denne aftale blev erklæret ugyldige uanset af hvilken grund, vil de resterende bestemmelser forblive i kraft og effekt. I tilfælde af fortolkningstvivl mellem en af de titler/emner og de klausuler de vedrører, vil det omtvistest spørgsmål blive erklæret ugyldig. De nuværende almindelige betingelser er underlagt fransk ret, hvad der angår indholdsmæssige regler og proceduremæssige krav.